Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Procedurer som underlättar avvänjning

Förutom vitaminer och mineraler är Objektiva processer en mycket viktig del av en framgångsrik avvänjning från droger.

Objektiv betyder som har att göra med fysiska föremål och yttre saker, inte ens tankar och känslor.

En process är en exakt följd av handlingar eller anvisningar som görs för att uppnå ett resultat.

Objektiva processer är procedurer som hjälper en person att ta sin uppmärksamhet bort från sig själv och ut mot omgivningen.

Droger driver in en person i upplevelser från det förflutna och får hans uppmärksamhet att fastna i de ögonblicken. Objektiva processer hjälper till att få bort honom från det förflutna och dra ut hans uppmärksamhet så att den är i nuet.

Objektiva processer hjälper en person att komma till närvarande tid så att han är mer medveten om sin nuvarande omgivning och andra människor. Ju mer en person kan konfrontera nuet, och inte vara fast i det förflutna, desto mer kan han njuta av livet. Han kan vara i bättre kommunikation med sin omgivning som den existerar nu, inte som den existerade i det förflutna. Detta är bra för vem som helst att uppnå. För en person som har upplevt de skadliga verkningarna av droger kan det vara livsförändrande.

Det är bäst att göra dessa processer på en lugn plats där man inte kommer att bli störd, och med tillräckligt med tid att göra processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Indikatorer är omständigheter som visar sig under en process och som indikerar (pekar ut eller visar) om det går bra eller dåligt. Till exempel en person som skiner upp eller ser gladare ut, har goda indikatorer. En kognition är en ny insikt om livet. Det är ett ”Vet du vad, jag ...”-yttrande, något som en person plötsligt förstår eller känner.

Dessa processer är mycket effektiva när de ges flera gånger om dagen för att hjälpa personen igenom drogavvänjningsperioden. Avvänjning tar vanligtvis omkring en vecka eller mindre.

Man kan till exempel ge en person en av dessa processer på morgonen, och några timmar senare ge honom en annan. En person som går igenom avvänjning sover ofta mycket mer än vanligt, speciellt i början. Överdriv därför inte att ge dessa processer. Två eller tre Objektiva processer varje dag under hela avvänjningen bör vara tillräckligt för att uppnå ett resultat.

Fem Objektiva processer ges i vad som följer. Ordet kommando, så som det används här, betyder en exakt instruktion som ges till en person att följa som en del av en process.

”Lägg märke till den/det”

Denna process riktar en persons uppmärksamhet bort från hans kropp och ut mot omgivningen. Proceduren är som följer:

 1. Tala om för personen att du tänker ge honom en Objektiv process och förklara kortfattat proceduren.
 2. Kommandot som används är:

  ”Lägg märke till det/den (utpekat föremål).”

  Försäkra dig om att han förstår det.
 3. Indikera ett tydligt föremål genom att peka på det. Säg till personen: ”Lägg märke till den/det ____________ (föremålet).”
 4. När personen har gjort det, bekräftar man honom genom att säga ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra” osv.
 5. Fortsätt att ge kommandot och rikta personens uppmärksamhet på olika föremål i området. Var noga med att bekräfta personen varje gång han har utfört kommandot.

  Säg exempelvis:

  ”Lägg märke till den stolen.”

  ”Tack.”

  ”Lägg märke till det fönstret.”

  ”Okej.”

  ”Lägg märke till det där golvet.”

  ”Mycket bra.”

  Och så vidare.
 6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition.

  Du kan sluta processen vid denna punkt. Säg till personen ”Slut på processen”.

En Havingnessprocess

Havingness är känslan att man äger eller innehar. Den kan också beskrivas som idén att ha förmågan att nå eller inte vara hindrad från att nå. Denna process riktar personens uppmärksamhet på området omkring honom så att han kan ha den. Proceduren är som följer:

 1. Tala om för personen att du tänker ge honom en Objektiv process och förklara kortfattat proceduren.
 2. Kommandot som används är:

  ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha.”

  Försäkra dig om att han förstår det.
 3. Ge kommandot ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha”.
 4. När personen har gjort det, bekräftar man honom genom att säga ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra” osv.
 5. Fortsätt att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han har utfört kommandot.

  Säg exempelvis:

  ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha.”

  ”Tack.”

  ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha.”

  ”Bra.”

  ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha.”

  ”Okej.”

  ”Se dig omkring och finn någonting som du skulle kunna ha.”

  ”Mycket bra.”

  Och så vidare.
 6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition.

  Man avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen ”Slut på processen”.

”Rör vid den/det där”

Under denna process går båda personerna omkring eller, om personen som blir hjälpt inte kan gå, de kan sitta vid ett bord med ett antal föremål placerade på det. Proceduren är som följer:

 1. Tala om för personen att du tänker ge honom en Objektiv process och förklara kortfattat proceduren.
 2. Kommandot som används är:

  ”Rör vid den/det där ______ (indikerat föremål).”

  Välj olika föremål i rummet som personen ska röra vid.

  Försäkra dig om att han förstår kommandot.
 3. Ge kommandot: ”Rör vid den/det ____________ (utpekat föremål).”
 4. Bekräfta honom när han har gjort det.
 5. Fortsätt att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han har utfört kommandot.

  Säg exempelvis:

  ”Rör vid det bordet.”

  ”Tack.”

  ”Rör vid den stolen.”

  ”Bra.”

  Och så vidare.
 6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition. Man avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen ”Slut på processen”.

Rör vid och släpp föremål i rummet

Detta är en mycket bra teknik och kommer att höja personens verklighet på föremålen i rummet. Proceduren är som följer:

 1. Tala om för personen att du tänker ge honom en Objektiv process och förklara kortfattat proceduren.
 2. Kommandona som används är:
  1. ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”
  2. ”Gå dit och vidrör det.”
  3. ”Släpp det nu.”
  Försäkra dig om att han förstår dem.
 3. Ge kommandot: ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”
 4. Bekräfta honom när han har svarat.
 5. Ge sedan nästa kommando: ”Gå dit och vidrör den/det.”
 6. Bekräfta honom när han har gjort det.
 7. Ge sedan nästa kommando: ”Släpp den/det nu.”
 8. Bekräfta honom när han har gjort det.
 9. Fortsätt att ge kommandona i denna följd: a, b, c, a, b, c osv. Var noga med att bekräfta personen varje gång han har utfört kommandot.

  Säg exempelvis:

  ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

  ”Tack.”

  ”Gå dit och vidrör det/den.”

  ”Bra.”

  ”Släpp det/den nu.”

  ”Okej.”

  ”Vad i rummet är verkligen verkligt för dig?”

  ”Mycket bra.”

  Och så vidare.
 10. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition.

  Man avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen ”Slut på processen”.

”Bli nyfiken på den/det där”

Detta är en mycket enkel och grundläggande Objektiv process. Proceduren är som följer:

 1. Tala om för personen att du tänker ge honom en Objektiv process och förklara kortfattat proceduren.
 2. Kommandot som används är:

  ”Bli nyfiken på den/det där.”

  Försäkra dig om att han förstår det.
 3. Peka på ett föremål i rummet och säg: ”Bli nyfiken på den/det där.”

  Man säger inte föremålets namn, man bara pekar på det. Säg inte ”Bli nyfiken på den där stolen”. Man säger bara ”Bli nyfiken på den/det där”.

 4. När personen har gjort det, bekräftar man honom genom att säga ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra” osv.

 5. Fortsätt att ge kommandot. Var noga med att bekräfta personen varje gång han har utfört kommandot.

  Säg exempelvis:

  ”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

  ”Tack.”

  ”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

  ”Bra.”

  ”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

  ”Okej.”

  ”Bli nyfiken på den/det där.” (Peka på ett föremål.)

  ”Mycket bra.”

  Och så vidare.
 6. Fortsätt med processen tills personen som blir hjälpt har goda indikatorer och har fått en kognition.

  Man avslutar processen vid denna punkt. Säg till personen ”Slut på processen”.
 7. ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
  ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.