Let us know how it is going
11.‎2 תרגיל מעשי

עבירות ונצירות

עבוֹר שוב על העיתונים וכתבי העת ועכשיו אתר כמה דוגמאות של עבירות או נצירות שבוצעו על-ידי אחרים. עבוּר כל אחת מהן, מצא מה היו ההשלכות עבור האדם שנפגע.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.