Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Overtar och undanhållanden

Gå igenom tidningarna och tidskrifterna på nytt och hitta nu några exempel på overtar eller undanhållanden som begåtts av andra. För var och en, kom fram till vilka följder det fick för personen som skadades.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.