Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Overter og withhold

Gå tilbake gjennom aviser og tidsskrifter for nå å finne noen eksempler på overter eller withhold begått av andre. For hver av dem, tenk ut hva konsekvensene var for personen som ble skadet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.