Let us know how it is going
4.‎2 LÄS ARTIKELN

Att råda bot på den andra studiebarriären:
En alltför brant studiegradient

Om man lär sig hur man gör något och börjar känna en slags förvirring eller en känsla av att det går runt i huvudet, då vet man genast att man har stött på en alltför brant gradient. Man gick förbi något man inte förstod och började på nästa sak som var alltför brant och det gick för fort.

Sättet man råder bot på barriären med en alltför brant gradient är följande:

1. Gå tillbaka på gradienten. Detta innebär att man ska sluta försöka driva på framåt och istället gå tillbaka till där det sist gick bra.

2. Ta reda på när du inte var förvirrad på gradienten.

3. Ta sedan reda på vilken ny handling du påbörjade.

4. Ta reda på vilken handling du gjorde som du förstod bra.

5. Du kommer att upptäcka att du inte förstod den så bra. Det var något du inte förstod i slutet av det som du förstod bra och efter det gick du över gradienten.

6. Klara upp vad du inte förstod.

7. När du väl har klarat upp vad du inte förstod, fortsätter du därifrån.

När det gäller gradienter, är det handlingarna man är intresserad av. Man har en specifik serie steg som man måste göra. Och om man hoppar över gradienten när man gör dessa steg, kan man köra in i problem. Men om man följer stegen för hur man hanterar en överhoppad gradient, kommer man ur det.

I det första exemplet med den unga personen som lärde sig cykla på en gradient, låt oss säga att han gick alltför brant på gradienten och började försöka cykla på cykeln innan han hade lärt sig behärska det tidigare steget och sedan körde han in i svårigheter.

Låt oss säga att han manifesterade detta genom att inte vara i stånd att förstå hur han ska hålla balansen och trampa och styra cykeln, allt på samma gång. Låt oss säga att han blev liksom förvirrad eller det gick runt i huvudet (han kände sig yr och ostadig) och hela tiden ramlade av cykeln. Man skulle helt enkelt ta honom tillbaka på gradienten och gå tillbaka till det tidigare steget där det gick bra – detta kanske var cykeln med två stödjande bakhjul.

Man skulle hjälpa honom genom att ta reda på var det gick bra på de tidigare stegen på gradienten och sedan upptäcka vad det var han inte fullständigt förstod om detta tidigare steg. När det hade klarats upp och han var nöjd med att kunna göra det steget, skulle man få honom att gå tillbaka upp till nästa gradient igen. Då skulle det gå bra för honom.

I exemplet där du möjligen körde in i en alltför brant studiegradient när du lärde dig installera eller använda ett nytt datorprogram, skulle du bara gå tillbaka till den delen av datorprogrammet du använde som du förstod bra och det gick bra för dig med, precis innan du började ha problem. Då skulle du klara upp vad du inte förstod och fortsätta vidare därifrån.

Den här principen om den överhoppade gradienten och stegen för att hantera det, är verktyg man kan använda på vad som helst man studerar eller lär sig hur man gör.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Den andra studiebarriären:
En alltför brant studiegradient
och sedan testa din förståelse igen.