Let us know how it is going
4.‎2 LES ARTIKKELEN

Botemidlet for den andre studiebarrieren:
For steil studiegradient

Hvis du lærer hvordan man gjør noe, og du begynner å føle en slags forvirring eller fortumlethet, vet du straks at du har støtt på en for steil gradient. Du gikk forbi noe du ikke forstod, og begynte på den neste tingen som var for steil, og du gikk for raskt frem.

Botemidlet for barrieren, en for steil gradient, er som følger:

1. Gå tilbake på gradienten. Det betyr å slutte med å prøve å presse seg videre og gå tilbake til der det sist gikk bra med deg.

2. Finn ut når du ikke var forvirret på gradienten.

3. Finn så ut hvilken ny handling du begynte på.

4. Finn ut hvilken handling du gjorde som du forstod godt.

5. Du vil finne at du ikke forstod den godt. Det var noe du ikke forstod helt på slutten av det du forstod godt, og etter det gikk du over gradienten.

6. Oppklar det du ikke forstod.

7. Når du har oppklart det du ikke forstod, gå videre derfra.

Når det gjelder gradienter er det handlingene du er interessert i. Du har en bestemt rekke trinn du skal gjøre. Og hvis du hopper over gradienten når du utfører de trinnene, kan du støte på vanskeligheter. Men hvis du følger trinnene for hvordan man håndterer en oversprunget gradient, vil du komme ut av det.

I det første eksempelet med den unge personen som lærte å sykle på en gradient, la oss si at han gikk for steilt på den gradienten og begynte å prøve å sykle før han hadde mestret de tidligere trinnene, og så støtte han på vanskeligheter.

La oss si at han manifesterte det ved ikke å kunne forstå hvordan man holder balansen og trår på pedalene og styrer sykkelen, alt på samme tid. La oss si at han liksom ble forvirret eller fortumlet (følte seg svimmel og ustø), og fortsatte å falle av sykkelen. Man ville simpelthen få ham til å gå tilbake på gradienten og gå tilbake til det tidligere trinnet hvor han klarte det bra – det kunne ha vært sykkelen med støttehjul.

Du ville hjelpe ham ved å finne ut, hvor han klarte seg bra på de tidligere trinnene på gradienten, og så oppdage hva det var han ikke fullt ut forstod på det tidligere trinnet. Når det var oppklart og han gjorde det bra på det trinnet, ville du få ham til å gå videre derfra til den neste gradienten igjen. Han ville klare seg bra.

I eksempelet hvor du muligvis støtte på en for steil studiegradient da du lærte å installere eller bruke et nytt computerprogram, ville du simpelthen gå tilbake til den delen av computerprogrammet du brukte, som du forstod godt og klarte deg bra på, like før du begynte å få vanskeligheter. Så ville du oppklare det du ikke forstod og bevege deg videre fremover.

Dette samme prinsippet om den oversprungne gradienten og trinnene til å håndtere det, er verktøy du kan bruke på hva som helst du studerer eller lærer hvordan man gjør.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Den andre studiebarrieren:
For steil studiegradient
og deretter teste din forståelse igjen.