Let us know how it is going
9.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Gjenkjenne plusspunkter

Få fatt i noen tidsskrifter og gå gjennom dem. Oppdag plusspunkter i historiene og artiklene. Snakk også med folk hjemme, på jobb og på gaten og oppdag plusspunkter som er listet opp nedenfor:

Relaterte fakta kjent

Hendelser i korrekt rekkefølge

Tid er notert

Dataene er bevist å være faktiske

Korrekt relativ viktighet

Forventet tidsperiode

Adekvate data

Anvendelige data

Korrekt kilde

Korrekt siktemål

Data med samme klassifisering

Identiteter er identiske

Ting som ligner, er lignende

Forskjeller er forskjellige

Gjør denne øvelsen inntil du har funnet minst ett av hvert av de nevnte plusspunktene. Fortsett deretter å gjøre det inntil du føler deg sikker på at du lett kan se eller gjenkjenne plusspunkter.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.