Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Publikum

Hva er et «publikum»?

Du hører folk si «publikummet», en filmstjerne sier «mitt publikum».

Du slår opp i ordboken, og du finner at «publikum» betyr en organisert eller generell gruppe mennesker.

Det finnes en spesialisert definisjon av ordet «publikum» som ikke står i ordboken, men som brukes innen området PR.

«Publikum» betyr ikke mobben, en stor mengde mennesker, eller massene. «Publikum» betyr en «publikumstype». (Et publikum er folk som mottar ens budskap, kommunikasjon, reklame osv.)

For profesjonelle innen PR er befolkningen delt opp i forskjellige typer publikum.

Det er mulig at folk som tok del i den tidlige begynnelsen av PR burde ha brukt ordet «tilskuere». Men det gjorde de ikke. De brukte ordet «publikum» i betydningen forskjellige typer av publikum for deres kommunikasjoner.

Så du vil ikke finne dette ordet i ordbøker. Men du må forstå ordet «publikum» og bruke det. Ellers vil du gjøre mange feil.

Omtrent 99 % av feilene innen PR-aktiviteter oppstår fordi de kommuniserer til et galt publikum. Å snakke til et galt publikum er den største årsaken til PR-fiaskoer. Det er en viktig bit av informasjon å ha i mente når du bruker public relations.

Forestill deg hva som ville skje hvis et firma som selger dyre biler sender all reklamen deres til skolebarn. De ville ikke selge mange biler!

Så hva er et «publikum»?

Bruk alltid «publikum» sammen med et annet ord innen PR. Du bruker ikke ordet «publikum» for seg selv. Med andre ord, en PR-mann sier aldri publikummet.

Det finnes «lokalsamfunnspublikummet», som betyr folket i byen som ikke personlig er gruppert inn under noe annet spesielt publikum.

Det finnes «tenåringspublikummet», som betyr folk som er over 12 og under 20 år gamle.

Det finnes «doktorpublikummet» som er legene du prøver å nå.

Det finnes hundrevis av forskjellige publikumstyper.

Noen mennesker har kanskje en hobby eller et yrke eller noe annet til felles som gjør dem til en «publikumstype». For eksempel er folk som spiller golf, folk som har hunder som kjæledyr, racerbilkjørere og folk som selger smykker alle forskjellige publikumstyper.

Når du bruker public relations, må du utarbeide forskjellige grupper av mennesker du ønsker å nå, fordi hver type publikum vil være interessert i forskjellige ting. Du vil trenge å vite hva de er interessert i, slik at reklamen din blir utarbeidet spesielt for det spesifikke publikummet.

Dette punktet med hensyn til publikum er veldig viktig.

I PR-verdenen er det ikke «barn» – det er et «barnepublikum». Det finnes ikke tenåringer – det finnes et «tenåringspublikum». Det finnes ikke eldre mennesker – det finnes et «eldrepublikum».

Når du bruker public relations må du ikke tenke i form av store masser når du ser på folk i området ditt. Du må tenke i typer av grupper innen massene.

En public relations-person må holde sitt publikum i mente. Når han skriver en historie, skriver han den for publikummet som vil lese den.

For å gjøre dette må du først få en idé om meningene eller realiteten til denne typen publikum. Du finner det ut ved å gjøre en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelser

En spørreundersøkelse er en samling av fakta, tall eller meninger som du samler fra et lite antall mennesker innenfor en gruppe.

Denne informasjonen vil gi deg en idé om hva hele gruppen kunne tenke eller føle. Med andre ord, du behøver ikke å gjøre en spørreundersøkelse med hver eneste person i en gruppe for å få en idé om hva gruppen kanskje synes om noe så lenge du gjør spørreundersøkelsen med noen av dem.

Det er for eksempel en gruppe på tre tusen lærere i et område, og du ønsker å finne ut hva de vil ha fra skolestyret. Ved å spørre to hundre av lærerne, tilfeldig utvalgt, kan du få en god idé om hvor hele gruppen av lærere står vedrørende dette spesielle spørsmålet. Det er ikke nødvendig å spørre alle lærerne.

Ved å bruke public relations, gjør du en spørreundersøkelse med en annen type spesielt publikum. Så presenterer du materialet slik at det påvirker det bestemte publikummet.

Du tilbyr ikke historier om rullestoler til tenåringspublikummet eller Mikke Mus-premier til eldrepublikummet.

Alt som tilbys publikum, bør være utformet for å nå et spesielt publikum.

Når du blander sammen de forskjellige publikumstypene, vil du mislykkes.

Når du gjør det riktig og utfører spørreundersøkelser på det riktige publikummet, vil du lykkes.

All ekspertmessig PR er rettet mot en bestemt publikumsgruppe som det er utført en nøyaktig spørreundersøkelse på, og som kalles et «______ publikum».

Når du vet dette, kan du forstå emnet PR.

Når du kan bruke det ekspertmessig, er du en profesjonell PR-mann!

Når du bruker PR må du først finne ut dine eksakte publikumsgrupper. Det kan finnes flere forskjellige typer publikum, hver av dem tydelig atskilt og annerledes.

Så må du utføre spørreundersøkelser og se over reaksjonene til hver enkelt type.

Deretter planlegger og utarbeider du din kommunikasjon og hva du har å tilby for hvert enkelt publikum.

Du sender det rette budskapet til det rette publikummet i hvert enkelt tilfelle. Det kan finnes et dusin forskjellige budskap hvis det finnes et dusin forskjellige publikum. Hvert budskap er riktig for det publikummet.

Når du bruker public relations er du ute etter et resultat – en person som ringer inn, et svar på brevet ditt eller en respons på reklamen din.

Det riktige budskapet i den riktige formen til det riktige publikummet gir resultatet.

Et galt budskap til det gale publikummet koster ganske enkelt masse penger og oppnår ikke noe resultat.

Når man kjenner det korrekte publikummet, kan man så gjøre spørreundersøkelser på dem og kommunisere til dem med realitet.

Hvis du ønsker å oppnå resultater, vit hvem dine publikum er.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.