Let us know how it is going
7.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Tabulere en spørreundersøkelse

Tabuler svarene på spørreundersøkelsen som du gjorde i den foregående øvelsen, ved å bruke dataene i dette kurset om tabulering av svar på undersøkelser.

Tabuler hver av spørreundersøkelsene som du gjør inntil du føler deg sikker på at du kan sette svarene i passende kategorier og utarbeide de mest populære svarene som vil gi deg knappene.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.