Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til Scientology online-kurset i Grunnelementene i PR.

Public relations gir deg en måte å kommunisere dine ideer på og få dem akseptert. Det er en ferdighet som er nødvendig når du prøver å få støtte til prosjekter og de tingene du ønsker å oppnå.

Når du hører ordene «public relations», tenker du kanskje på aviser, TV- eller radiorapporter om noen eller noe, så som en skuespiller eller skuespillerinne som reklamerer for sine kommende filmer. Eller du har sett folk og organisasjoner prøver å bruke public relations til et galt formål, så som en politiker som gir falske løfter bare for å få stemmer. Eller en stor forretningsvirksomhet som prøver å kontrollere eller endre hva folk tenker om dens uærlige aktiviteter.

Sannheten er at public relations er noe du kan bruke til å få støtte fra andre mennesker til dine prosjekter, din organisasjon eller dine aktiviteter.

De menneskene som har skrevet og snakket om public relations i fortiden forstod ikke visse grunnleggende ting om emnet. Nå, i Scientology, har viktige oppdagelser gjort det mulig å forbedre hele denne aktiviteten, og gjøre den langt mer anvendelig og effektiv.

L. Ron Hubbards arbeid i området public relations gjør public relations til noe som enhver gruppe og enhver person lett kan bruke. Selv om de forskjellige metodene og prosedyrene som utgjør dette emnet er omfattende, vil de grunnleggende ideene og metodene som dekkes her være av stor verdi for deg i å oppnå dine personlige mål eller målene til din organisasjon, et prosjekt eller en aktivitet.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Hva er public relations?

Når du har å gjøre med andre og ønsker å få deres enighet og samarbeid (villighet til å arbeide sammen), eller deres støtte til noe, bruker du metoder (måter å gjøre noe) for public relations, enten du er klar over dette eller ikke.

Det første trinnet for å anvende public relations, eller forkortet PR, på en vellykket måte, er å kjenne definisjonen av PR. Den korrekte definisjonen av PR er nå: GODE ARBEIDER GODT KUNNGJORT.

Med gode arbeider menes handlinger eller aktiviteter som du gjør for å hjelpe andre.

Å gjøre godt arbeid er ikke nok hvis du ønsker å ekspandere din aktivitet. Du må faktisk publisere det for å oppnå samarbeid eller enighet. Publisere betyr å gjøre noe kjent for andre mennesker, vanligvis gjennom annonsering og andre måter å få budskapet ut på gjennom hele området ditt.

For eksempel, la oss anta at du bestemte deg for å gjøre et prosjekt for å rense opp i nabolaget og begynne å male over graffiti på offentlige bygninger. Hvis du aldri fortalte noen om prosjektet ditt, kunne folk som så deg gjøre denne aktiviteten tro at du ble beordret av en domstol til å gjøre dette for å ha fått for mange trafikkbøter eller noe slikt. Men hvis du trykte noen reklamesedler som fremmet prosjektet for opprydningen av nabolaget og delte dem ut til folk og bad dem om å delta, ville folk vite hva du gjorde, og i mange tilfeller kunne de bestemme seg for å delta. Det finnes mange andre måter å gjøre prosjektet ditt kjent vidt og bredt og oppnå enighet og samarbeid. Alt dette befinner seg i området public relations.

I public relations når man egentlig frem til folk med en idé av et eller annet slag, og får deres enighet og støtte. Når du har med andre å gjøre vil du lykkes i den grad du kan nå dem med ideen din.

PR er et uunnværlig verktøy til å hjelpe deg med å overbringe dine ideer. Og enhver person som arbeider med å gjøre verden til et bedre sted, ville ha langt større nytte fra bruken av public relations.

Uansett hva du gjør – fra å foreta deg noe for å forbedre utdannelsen i et område til å hjelpe folk til å slutte med stoff – ved å anvende PR-verktøyene kan du nå andre med det korrekte budskapet. Du vil så oppnå deres enighet og samarbeid på det. Public relations gjør det mulig for deg å få aksept og støtte til aktiviteten du ønsker å gjøre.

Public relations er ikke noe nytt. Den eksisterte som et offisielt anerkjent emne i romertiden for et par tusen år siden, da den ble brukt for å fremme forskjellige begivenheter. Selv den gang ble budskap skrevet på veggene på Colosseum (den store bygningen uten tak med rekker av seter bygd i Roma som ble brukt til offentlig underholdning) slik at folk kunne se dem.

Emnet PR har gjennom århundrer fortsatt å være bare delvis utviklet fordi personer med dårlige hensikter undertrykte denne utviklingen. De var bare interessert i å bruke den til å tjene sine skjulte motiver for å gjøre ting som gagnet dem og vanligvis skadet andre.

Først med Scientology og dens oppdagelser om kommunikasjon og menneskets sanne natur (de grunnleggende egenskapene noen har) ble PR faktisk et komplett emne som kunne gagne samfunnet og enhver person.

Public relations er en måte å gjøre dine prosjekter kjent, og det har sine egne lover.

Når du begynner å lære teknikkene i PR, må du starte med en forståelse av hva public relations er og hva det består av.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.