Let us know how it is going
7.‎4 PRAKTISK ØVELSE

Fyll vakuumet

Skriv ned et eksempel du selv har observert eller erfart på Loven om det utelatte datum: «DER DET IKKE ER NOEN DATA TILGJENGELIG, VIL FOLK FINNE DEM OPP.» Nevn deretter spesifikke måter som personen eller personene involvert kunne håndtere situasjonen på ved å bruke dataene om PR som er dekket i Hvordan håndtere rykter og hviskekampanjer.

Gjenta dette så mange ganger som det er nødvendig, inntil du er sikker på at du korrekt kan observere eksempler på Loven om det utelatte datumet, og vet hvordan du skal håndtere dem ved hjelp av PR-teknologi.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.