Let us know how it is going

GRUNNELEMENTENE I PR

KURSOVERSIKT

Velkommen til Scientology online-kurset i Grunnelementene i PR.

Public relations gir deg en måte å kommunisere dine ideer på og få dem akseptert. Det er en ferdighet som er nødvendig når du prøver å få støtte til prosjekter og de tingene du ønsker å oppnå.

Når du hører ordene «public relations», tenker du kanskje på aviser, TV- eller radiorapporter om noen eller noe, så som en skuespiller eller skuespillerinne som reklamerer for sine kommende filmer. Eller du har sett folk og organisasjoner prøver å bruke public relations til et galt formål, så som en politiker som gir falske løfter bare for å få stemmer. Eller en stor forretningsvirksomhet som prøver å kontrollere eller endre hva folk tenker om dens uærlige aktiviteter.

Sannheten er at public relations er noe du kan bruke til å få støtte fra andre mennesker til dine prosjekter, din organisasjon eller dine aktiviteter.

De menneskene som har skrevet og snakket om public relations i fortiden forstod ikke visse grunnleggende ting om emnet. Nå, i Scientology, har viktige oppdagelser gjort det mulig å forbedre hele denne aktiviteten, og gjøre den langt mer anvendelig og effektiv.

L. Ron Hubbards arbeid i området public relations gjør public relations til noe som enhver gruppe og enhver person lett kan bruke. Selv om de forskjellige metodene og prosedyrene som utgjør dette emnet er omfattende, vil de grunnleggende ideene og metodene som dekkes her være av stor verdi for deg i å oppnå dine personlige mål eller målene til din organisasjon, et prosjekt eller en aktivitet.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Hva PR er og hvordan du kan bruke den på en vellykket måte til å få støtten du trenger fra andre.
  • Hvordan du korrekt kan identifisere målgruppen din og nå menneskene i den med et budskap de vil reagere på.
  • Mange verdifulle verktøy du kan bruke til å gjøre det gode arbeidet ditt kjent og vel mottatt.

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.