Let us know how it is going
7.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Att fylla tomrummet

Skriv ner ett exempel som du själv har observerat eller upplevt om Lagen om utelämnade data: ”NÄR DET INTE FINNS DATA TILLGÄNGLIGA, HITTAR MÄNNISKOR PÅ DATA.” Ge sedan olika sätt som den eller de som är involverade skulle kunna hantera situationen på genom att använda de data om PR som beskrivs i Hur man hanterar rykten och viskningskampanjer.

Upprepa denna övning så många gånger du behöver tills du känner dig säker på att du korrekt kan observera exempel på Lagen om utelämnade data och vet hur du ska hantera dem genom att använda metoderna du lärt dig om public relations.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.