Let us know how it is going
7.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Att tabellera en enkätundersökning

Tabellera svaren på enkätundersökningen du gjorde i föregående övning; använd informationen i denna kurs om hur man tabellerar enkätundersökningssvar såsom beskrivs i Enkätundersökningar.

Tabellera var och en av de enkätundersökningar du gör tills du känner dig säker på att du kan sätta svar i passande kategorier och komma fram till de vanligaste svaren, vilka kommer att ge dig knapparna.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.