Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Planering och targets

Många planer kan skrivas för att uppnå saker som någon vill ha, men detta är bara planer. Dessa planer kommer inte att fullbordas förrän ”när och hur och av vem” har utarbetats, schemalagts, godkänts eller folk har kommit överens om detta.

Det är därför planering ibland anses vara för svårt, onödigt eller slöseri med tid.

Man skulle kunna planera att tjäna en miljon dollar, men om när, hur och vem inte skrevs ner i programform som targets av olika typer, skulle det helt enkelt inte ske.

Säg till exempel att en utmärkt plan har utarbetats som omfattar hur man ska förändra en hamn till ett område för mycket stora oljetankers. Den skulle kunna finnas på ritningar med allting perfekt placerat och det skulle till och med kunna finnas modeller av den. Tio år går och den har ännu inte påbörjats. Du har kanske sett sådana planer. Många av dem visas på världsutställningar (stora offentliga evenemang där länder från hela världen visar sin konst, sitt hantverk, sina industri- och jordbruksprodukter, sina vetenskapliga framsteg osv.).

Eller så kanske det finns en plan med faktiska targetar i programform, inklusive när, hur och vem, men den skulle aldrig slutföras eftersom targetarna var svåra att göra eller overkliga.

Man skulle också kunna ha en plan som inte hade någon VILLKORLIG TARGET (en target som görs för att få data, eller få reda på om ett projekt kan göras, var det kan göras osv.). Utan en sådan target i början skulle det kunna visa sig att faktiskt ingen ville ha den och att den inte var användbar, så den skulle förmodligen aldrig någonsin fullbordas.

Något sådant fanns på en ö nära Grekland. Det var en halvfärdig grekisk teater från tusentals år sedan som bara hade lämnats i det skicket. Ingen hade frågat befolkningen om de ville ha den eller om den behövdes. Så även om den var mycket välplanerad och till och med delvis baserad på targets, bara stod den där – halvt fullbordad. Och den har förblivit halvt fullbordad.

En plan kan också vara en teckning eller en modell (en kopia som är mindre än originalet) av någonting eller något område eller projekt. En plan av den här typen måste göras för varje typ av byggnadsverk – byggandet misslyckas utan den. Den kan till och med godkännas som en plan.

Men om planen gjordes utan någon villkorlig target, kommer den att vara värdelös eller inte passa in. Andra anledningar till att en plan kanske inte görs kan vara att inga pengar godkänns för den, att ingen har beordrats utföra den eller att den inte har planerats in.

I det fall någon har utarbetat en plan och ett program som måste godkännas, skulle han behöva ge följande information om den:

1. Ett resultat av en villkorlig target (enkätundersökning om vad som önskas och behövs).

2. Detaljerna rörande själva saken, det vill säga en bild av den eller den mängd arbete som det skulle involvera, plus hur lätt eller svår den skulle vara att göra och med vilka personer eller vilket material.

3. Tala om huruvida den är mycket viktig eller om den bara är användbar.

4. Primärtargetarna, vilka visar den organisering som behövs för att göra den (de organisatoriska stegen, personalstegen och kommunikationsstegen).

5. De operativa targetarna, som visar den tid som är involverad och hur den passar ihop med andra handlingar (de som ger anvisningar och anger handlingar eller en handlingsplan eller ett tidsschema).

6. Dess kostnad och huruvida den kommer att betala sig själv eller om man har råd med den, eller hur mycket pengar den kommer att inbringa.

Programmet måste inkludera targetarna.

En plan skulle vara utformningen av själva saken.

Detta visar varför vissa planer inte resulterar i något och varför de ofta inte fullbordas, till och med när de har planerats. Det skulle kunna bero på att planen inte var organiserad med targetarna arrangerade som korrekta typer av targets och i korrekt ordning. Följden blir att planen är overklig eller inte blir gjord.

Ibland är en villkorlig target inte korrekt, vilket kan hindra planen och programmet från att fullbordas. En villkorlig target kanske inte försöker ta reda på om det finns saker som skulle förhindra planen från att bli gjord. Eller möjligen tar den inte reda på vilka människor och färdigheter som finns tillgängliga.

Men om dessa punkter är förstådda, blir ämnet organisering och planering mycket klart. En person som skriver program kan bli oerhört skicklig och kan uppnå saker som inte kunde ha uppnåtts tidigare eller saker som ingen kanske ens tänkt på tidigare.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.