Let us know how it is going
9.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Skriv ett enkelt program

Skriv ett program för att ta en promenad. Använd de targettyper som anges i Planer och program, inklusive:

  1. Huvudtarget
  2. Primärtarget
  3. Vital target
  4. Operativ target
  5. Villkorlig target
  6. Produktionstarget

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.