Let us know how it is going
6.‎1 LÆS ARTIKLEN

Tilstandene

Indtil L. Ron Hubbard opdagede tilstandsformlerne, kunne folk ikke forestille sig, at naturlovene hang sammen med eksistenstilstandene. De kunne heller ikke forestille sig, at der fandtes præcise formler baseret på de love, som er trin, man kan bruge til at forbedre enhver tilstand.

TILSTANDENE

Eksistenstilstande

En person, organisation og endog en del af en organisation går alle igennem forskellige eksistenstilstande.

De vil, hvis de ikke bliver håndteret korrekt, forårsage indskrænkning (et fald af størrelse eller antal af noget), stor utilfredshed, bekymring og tilmed død.

Hvis de bliver håndteret korrekt, forårsager de stabilitet, ekspansion, indflydelse og velvære (godt helbred og glæde).

Tilstandene er, opstillet fra den højeste til den laveste:

Power

Power-skift

Overflod

Normal Aktivitet

Krise

Fare

Ikke-eksistens

Belastning

Tvivl

Fjende

Forræderi

Forvirring

Hver tilstand har en præcis række trin, som, hvis de følges, kan ændre den tilstand til det bedre.

Hver formel laves i en præcis rækkefølge.

Disse trin kaldes en tilstandsformel.

Ordet formel betyder en bestemt metode, der bruges til at opnå noget.

Hver tilstandsformel bringer dig opad til den næste formel.

Du kan se på ethvert område i dit liv og, godt eller dårligt, finde frem til, hvilken tilstand det er i.

Ved at udføre hvert trin i formlen for den tilstand kan du forbedre dit liv i det område.

Når man anvender en tilstandsformel og så bevæger sig til den næste tilstand og anvender dens formel, kaldes det at bevæge sig op igennem tilstandene.

De følgende sider giver definitionerne på hver tilstand sammen med deres formler.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.