Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til Etik og tilstandene online-kurset

Der er ingen på Jorden, der ikke finder sig selv i en dårlig tilstand på et eller andet tidspunkt i deres liv. Måske går et personligt forhold pludselig galt, det er vanskeligt for ham at betale sine regninger, eller firmaet har vanskeligheder.

Almindelige råd i dag er bare at ”tage ved lære” af den dårlige erfaring. Men det er ikke nogen hjælp, og fortæller dig ikke, hvad man faktisk kan gøre.

Og hvad med, når tingene begynder at gå rigtig godt, hvordan kan du fortsætte din succes?

L. Ron Hubbard forskede i en brugbar metode til at finde frem til den præcise tilstand i enhver del af ens liv og fremlagde de præcise trin til, hvordan man forbedrer dem.

Disse formler virker, fordi de er baseret på livets naturlove.

Med de virkelige løsninger og praktiske trin, du vil lære på dette kursus, vil du have virkelige værktøjer til at hjælpe dig selv, såvel som dine venner, din familie, dine foretagender og endog hele dit lokalsamfund.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Overlevelse og etik

Overlevelse er det at fortsætte med at eksistere eller være i live.

En person kan overleve eller bukke under (mislykkes eller dø) betinget af sin evne til at skaffe og have de penge, den ejendom eller de ejendele, han har brug for til at overleve.

F.eks. betyder sikkerheden ved et godt job en vished om, at man vil overleve godt. Manden, som tjener godt, har råd til bedre beklædning til at beskytte sig mod vejret, et bedre hjem, lægehjælp til sig selv og sin familie, en god form for transport og sine venners respekt. Alle disse ting hjælper hans overlevelse.

Etik er studiet af rigtig og forkert adfærd og af de specifikke valg, en person tager i sit liv eller i sin omgang med andre mennesker.

Etik betyder også de handlinger, en person påtager sig for at nå det højeste niveau af overlevelse for sig selv og andre.

Enhver person har en evne til at overleve. Hvor godt, han gør det, afhænger af, hvor godt han bruger etik i sit liv.

Etik er til for personen selv.

Den er til for at give den enkelte en måde til at forøge sin overlevelse på og frigøre sig fra den nedadgående spiral (konstante forværring), verden i dag befinder sig i.

Hele emnet etik er noget, der med samfundets nuværende tilstand næsten er gået tabt.

Etik er i realiteten at arbejde i retning af det højeste overlevelsesniveau for personen, hans familie, de grupper, han er del af, Menneskeheden og alle andre dele af livet.

Den bedste løsning på ethvert problem ville være den løsning, der bragte de største goder til alle dele af ens liv.

Den dårligste løsning ville være den løsning, der bragte den største skade til alle dele af ens liv.

Etik er de handlinger, en person tager overfor sig selv, for at frembringe den bedst mulige overlevelse for sig selv og andre. Etiske handlinger er overlevelseshandlinger. Uden brug af etik vil vi ikke overleve.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.