Let us know how it is going
15.‎1 LÆS ARTIKLEN

Tilstande under Ikke-Eksistens

Der er også tilstande, der eksisterer under Ikke-Eksistens. Den første af dem er Belastningstilstanden.

Belastningstilstand

En person er i Belastningstilstanden, når han gør skødesløs eller tilsigtet skade på andre personer, projekter, grupper eller aktiviteter. De handlinger går direkte imod resten af holdets hensigter og handlinger eller projektets eller aktivitetens formål.

Det er en belastning ikke at have sådan en person under opsyn, da personen kan finde på at gøre eller fortsætte med at gøre ting for at stoppe sin gruppes fremskridt (såsom sin familie eller de mennesker han arbejder med). Man kan ikke stole på denne person. Enhver bestræbelse på at korrigere ham, så han overholder reglerne eller aftaler, har ikke fungeret. Personen bliver bare ved med at forkludre ting.

Når alle andre ansatte for eksempel leder efter årsagen til, at post går tabt, bliver en person i en Belastningstilstand ved med i det skjulte at miste posten.

Belastningsformlen er:

  1. Beslut, hvem dine venner er.

  2. Levér et effektivt slag (eftertrykkelig indsats) mod fjenderne af den gruppe (gruppen her er dine venner i trin 1 ovenfor), du har foregivet at være del af, selvom der er personlig fare ved at gøre det.

  3. Gør op for den skade, du har forvoldt gruppen, ved et personligt bidrag langt ud over det, der almindeligvis kræves eller forventes af et gruppemedlem. (Bidrag er noget, en person gør eller giver som del af en gruppes bestræbelse for at opnå et bestemt mål).

  4. Anmod om godkendelse til at genindtræde i gruppen ved at spørge om tilladelse fra hver af medlemmerne af den til at genindtræde. Genindtræd kun, når flertallet (over halvdelen) giver deres tilladelse. Og hvis din godkendelse til at genindtræde i gruppen afvises, gentag trin 2, 3 og 4, indtil du tillades at være gruppemedlem igen.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.