Let us know how it is going
16.‎1 LÆS ARTIKLEN

Tvivlstilstand

Når man ikke kan beslutte sig med hensyn til en anden person, en gruppe, en organisation eller et projekt, eksisterer der en Tvivlstilstand.

En ung kvinde kan for eksempel ikke træffe en afgørelse mellem to jobs. Hun arbejder for øjeblikket som lærerinde, hvilket hun finder meget tilfredsstillende og morsomt. Hun er en fremragende lærerinde. Hun er blevet tilbudt et job på en lokal bar, hvor hun ville tjene langt mere. Hun ville gerne tjene de penge, hun bliver tilbudt i baren. Kvinden bruger Tvivlstilstanden som hjælp til at træffe den bedst mulige beslutning.

Tvivlsformlen er:

  1. Informér dig selv ærligt om den gruppes, det projekts eller den organisations faktiske hensigter og aktiviteter, uden at lytte til urimelige meninger eller rygter.

  2. Undersøg personens, gruppens, projektets eller organisationens statistikker.

  3. Beslut på grundlag af det største gode for det største antal personer og områder af dit liv, om de/den burde angribes, skades, hindres eller hjælpes. For at finde frem til det, kig på, hvad der ville ske med hver del af livet (dit personlige liv, din mand eller kone og familie, grupper du tilhører, Menneskeheden, levende ting, fysiske genstande, og endog spirituelle anliggender og dit forhold til Gud).

  4. Overvej nøje, og lav en bedømmelse af dig selv eller din egen gruppe, projekt eller organisation med hensyn til hensigter og mål.

  5. Overvej nøje, og lav en bedømmelse af dine egne eller din gruppes, projekts eller organisations statistikker.

  6. Indtræd i eller forbliv i eller bliv ven af den, der går i retning af det største gode for det største antal, og meddel den kendsgerning åbent til begge sider.

  7. Gør alt, der er muligt for at forbedre handlingerne og statistikkerne for personen, gruppen eller organisationen, du er forblevet i eller er indtrådt i.

  8. Slid dig videre op gennem tilstandene i den nye gruppe, hvis du har skiftet side, eller tilstandene i gruppen du er forblevet i, hvis du, ved at være i tvivl, har mistet noget af den agtelse og betydning, du har i gruppen.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.