Let us know how it is going
3.‎1 LÆS ARTIKLEN

Statistikker, hvad de er

Hvad er en statistik? En statistik er et antal eller en mængde sammenlignet med et tidligere antal eller mængde af samme ting. Statistikken refererer til mængden af udført arbejde eller værdien af det i penge.

En nedadgående statistik betyder, at det nuværende antal er mindre, end det var før.

En opadgående statistik betyder, at det nuværende antal er større, end det var før.

En graf er et diagram (en simpel tegning), der viser forholdet mellem to eller flere statistikker.

Optegning og aflæsning af grafer er meget vigtig i enhver aktivitet. Det er meget lettere, end det ser ud.

Succesfulde organisationer og grupper bruger statistikker. De viser, om en medarbejder eller gruppe arbejder eller ej, eftersom arbejdet resulterer i statistikken.

Hvis et bageri for eksempel en uge bager 2.000 brød og kun 1.500 brød den næste uge, går firmaet dårligt, og situationen er farlig. Hvis det bager 2.000 den første uge og 4.000 den følgende uge, kører det godt og ekspanderer.

Statistikker giver en et korrekt billede af, hvordan en person, organisation eller gruppe klarer sig.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.