Let us know how it is going
6.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Condities

Tot het moment waarop L. Ron Hubbard de conditieformules ontdekte, hadden mensen geen idee van de natuurwetten die in verband staan met de staten van bestaan. Ze hadden er ook geen idee van dat er nauwkeurige formules bestonden die op die wetten waren gebaseerd en dat die de stappen vormen die je kunt gebruiken om elke willekeurige conditie te verbeteren.

DE CONDITIES

Niveaus van Bestaan

Een persoon, organisatie en zelfs een deel van een organisatie gaan allemaal door verschillende staten van bestaan heen.

Als daar niet correct mee wordt omgegaan, leidt dit tot inkrimping (een daling van de omvang of de hoeveelheid van iets), ellende, zorgen en zelfs de dood.

Als er wel correct mee wordt omgegaan, leidt dit tot stabiliteit, groei, invloed en welzijn (goede gezondheid en geluk).

Deze condities zijn, gerangschikt van hoog naar laag:

Macht

Machtswisseling

Voorspoed

Normaal-Functioneren

Verval

Gevaar

Niet-Bestaan

Last

Besluiteloosheid

Vijandigheid

Onbetrouwbaarheid

Verwarring

Elke conditie bestaat uit een exact aantal stappen die de conditie kunnen verbeteren, als ze worden gevolgd.

Elke formule wordt in een precieze volgorde uitgevoerd.

Deze stappen worden een Conditieformule genoemd.

Het woord formule betekent een bepaalde methode die wordt gebruikt om iets te bereiken.

Elke conditieformule brengt je omhoog naar de volgende formule.

Je kunt naar elk gebied in je leven kijken en bepalen in welke conditie die verkeert, goed of slecht.

Door de stappen van de formule voor die conditie te doen, kun je dat gebied in je leven verbeteren.

Wanneer je een conditieformule toepast en je in de volgende conditie komt en vervolgens die formule toepast, wordt dat door de condities omhooggaan genoemd.

Op de volgende pagina’s staan de definities van elke conditie met de daarbij behorende formule.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.