Let us know how it is going
10.‎1 LÆS ARTIKLEN

Tilstanden Normal

Normal er tilstanden, hvor en person har en fast eller gradvis forøgelse og forbedring i sin produktion eller indkomst. Det gælder for alle dele af en persons liv. Hvis en persons forhold til sin familie, eller dem han arbejder med, rutinemæssigt bliver bedre og bedre, kan man sige, han er i en Normaltilstand i forhold til sin familie eller de mennesker, han arbejder med.

Normalformlen

En person anvender Normalformlen når:

  • Hans liv følger en rutinemæssig eller gradvis forbedring.
  • Han har færdiggjort Kriseformlen og har bevæget sig op til Normaltilstanden.

Normalformlen er:

  1. Lav ikke om på noget. Måden, man opretholder en stigning, er ved ikke at ændre noget.

  2. Etik er meget mild.

    I en Normaltilstand er du blevet et produktivt og bidragende medlem af dit firma, gruppe eller familie. Det antages af dem, at det ikke kræves, at andre skal disciplinere dig.

  3. Hver gang du har en vækst i et område af dit liv, se det igennem meget omhyggeligt, og find ud af, hvad der forbedrede det. Og gør så det uden at skrinlægge (opgive eller på ubestemt tid udskyde et forehavende, en plan, et projekt el.lign.) det, du gjorde før. Det er de eneste ændringer, du foretager.

  4. Hver gang et område af dit liv forværres lidt, find så hurtigt ud af hvorfor, og afhjælp det.

Og du skifter bare frem og tilbage, idet du afstemmer enhver forøgelse og enhver formindskelse. Hvor noget forværres, vil du finde ud af, at en eller anden ændring er blevet foretaget i det område, og du må hellere håndtere den ændring i en fart. Og når du finder, et eller andet bliver bedre, må du hellere finde ud af, på hvilken måde det bliver bedre og forstærke (styrke eller forøge) det.

Tag et eksempel med en dyrlæge. Hans dyrlægepraksis er i Normaltilstand. Selvom han først lige åbnede for et par måneder siden, bliver flere og flere dyr bragt til ham af de omkringboende. Hans indkomst er oppe, og dyrene, han tager sig af, klarer sig vældig godt.

Det første trin, han foretager sig, er, lav ikke om på noget som helst. Han holder alle de reklame-handlinger, han har lavet, inde, og det omfatter at afholde et gratis ugentligt seminar om kæledyrs sundhed. Han havde for nylig ansat sin første medarbejder og oprettede en telefonservice til nødsituationer, som er meget populær. Han ændrer ikke disse handlinger.

Han følger alle love for at drive en praksis og tager sig af hvert dyr, som han tilser. Han kræver ikke disciplin fra andre. Så etikken er mild.

Dernæst skal han følge trin 3: ”Hver gang du har en forbedring i et område af dit liv, undersøg det meget omhyggeligt, og find ud af, hvad der forbedrede det. Og gør så det uden at skrinlægge det, du gjorde før. Det er de eneste ændringer, du foretager.” Han gennemser det, der forårsagede den nylige stigning, og opdager, at han havde forbedret sin egen effektivitet efter at have taget et aftenkursus. Han fortsætter den ugentlige undervisning, uden at skrinlægge de andre handlinger.

Til sidst bemærker dyrlægen, der kun er et område i praksissen, som er en lille smule nede på hans graf, antallet af kundehenvisninger (tilfredse ejere af kæledyr der siger, venner skal bringe deres kæledyr til ham). Selvom anden reklame er succesfuld, fortæller færre folk deres venner om ham.

Han bruger trin 4: ”Hver gang et område af dit liv forværres lidt, find så hurtigt ud af hvorfor, og afhjælp det.” Han opdager, at han var holdt op med at give hver ejer af kæledyr, der kom for at konsultere ham, gratis reklamegaver til deres venner. Han indfører omgående denne handling igen, og henvisningerne går op.

Han færdiggør med succes Normalformlen for sin dyrlægepraksis.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.