Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillstånden

Inte förrän L. Ron Hubbard upptäckte tillståndsformlerna hade människor någon aning om de naturlagar som är förbundna med existenstillstånden. De hade heller ingen aning om att exakta formler existerar som är baserade på dessa lagar – dessa formler är steg man kan använda för att förbättra vilket tillstånd som helst.

TILLSTÅNDEN

Existenstillstånden

En person, organisation och till och med en del av en organisation måste alla passera igenom olika existenstillstånd.

Om dessa inte hanteras på rätt sätt resulterar de i tillbakagång, stor bedrövelse, oro och till och med död.

Om de hanteras på rätt sätt resulterar de i stabilitet, expansion, inflytande och välbefinnande (god hälsa och lycka).

Dessa tillstånd – arrangerade från det högsta till det lägsta – är:

Power

Powerväxling

Tillströmning

Normal verksamhet

Kris

Fara

Obefintlighet

Belastning

Obeslutsamhet

Fiende

Svek

Förvirring

Varje tillstånd har en exakt serie steg som, ifall de följs, kan förbättra det tillståndet.

Varje formel görs i en exakt ordningsföljd.

Dessa steg kallas en tillståndsformel.

Ordet formel innebär en särskild metod som används för att uppnå något.

Varje tillståndsformel tar en uppåt till nästa formel.

Man kan titta på vilket område av sitt liv som helst och arbeta ut vilket tillstånd det befinner sig i, bra eller dåligt.

Genom att göra stegen i formeln för det tillståndet, kan man förbättra det området av sitt liv.

När man tillämpar en tillståndsformel och sedan går vidare till nästa tillstånd och tillämpar dess formel, kallas detta att gå upp genom tillstånden.

De följande sidorna innehåller definitionerna för varje tillstånd och formeln för det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.