Let us know how it is going
11.‎3 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

הסתכל על חייך וראה אם אתה נמצא, או אם אי פעם היית, בקשר עם מישהו שהוא אישיות אנטי-חברתית. הכן רשימה של המאפיינים האנטי-חברתיים שהופגנו על-ידי האדם המדכא.

עשה זאת שוב ושוב עד שתרגיש בטוח ביכולתך לזהות מאפיינים אנטי-חברתיים אצל אנשים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.