Let us know how it is going
10.‎1 קרא את המאמר

פרח ושגשג

דברים רבים קורים והרבה מאוד אנשים טובים מאוד פועלים כדי ליצור עתיד טוב יותר לכולם.

אבל הרבה מזה הוא בעתיד. אז האם אתה פשוט מחכה? או שיש משהו שאתה יכול לעשות ברגע זה?

אכן יש: החלט לפרוח ולשגשג! ואז פרח ושגשג!

לפרוח פירושו להיות פעיל ולבצע דברים. זה אומר שאתה מסוגל להשפיע לטובה על אנשים ודברים סביבך ואתה בבירור מצליח.

לשגשג פירושו שאתה מצליח יפה במה שאתה עושה. זה גם אומר שאתה עושה הרבה כסף כדי שתוכל לשלם את כל החשבונות שלך, ונשאר לך כסף כדי לקנות את הדברים שאתה צריך ולעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות.

אין דרך יותר מדויקת ורבת-עוצמה להביס אדם מדכא או אדם אנטגוניסטי או חברה שבה אתה חי שמדכאת את האנשים שלה מאשר על-ידי פריחה ושגשוג.

כל מה שאדם מדכא או חברה מדכאת מנסים לעשות זה למנוע מאנשים לפרוח ולשגשג.

כמובן, אתה צריך לטפל באיומים או בהתקפות. אבל אל תיתקע בהם. טפל בהם, אבל הקדש את תשומת הלב העיקרית שלך לעשיית דברים שיגרמו לך ולקבוצה שאתה חלק ממנה לפרוח ולשגשג.

אתה לא יכול פשוט להיעלם בחיים. אתה לא יכול פשוט להפוך ל-nothingness (משהו שלא קיים). הדרך הלא נכונה לטפל בדיכוי היא להקטין את עצמך ולעשות פחות ולהיות פחות גלוי לעין, בתקווה שאז לא יבחינו בך. זה פשוט להיות מובס על-ידי האדם או החברה המדכאים.

במקום זה, הבס ניסיונות לדיכוי על-ידי פריחה ושגשוג!

אם בזמן שקראת את זה עלה בדעתך שאם אכן תפרח ותשגשג האדם המדכא פשוט יתקוף חזק יותר, ושמוטב שתהיה זהיר, אז אתה צריך לדעת שאנשים שיש להם מחשבות כאלה נמצאים בדרך כלל תחת הרבה מאוד דיכוי. והם צריכים לאתר את הדיכוי הזה ואז לטפל בו או להתנתק.

אם יש לך ספקות או דאגות בנוגע ליכולת שלך לפרוח ולשגשג, אתה צריך לבטל את הדיכוי (להיפטר מהדיכוי) בעצמך!

אז זה הניצחון האולטימטיבי (הטוב ביותר והסופי) על כל קבוצה או חברה מדכאות.

הנשק האולטימטיבי הוא לפרוח ולשגשג.

אז עשה זאת.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.