Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

הקלה

אם היית מזהה ומציין בשמם את אותם אנשים בעלי אישיות אנטי-חברתית שהכרת והיית מפסיק לתקשר איתם, היית עשוי לחוות הקלה גדולה.

ואם החברה היתה מזהה את סוג האישיות הזה כאדם חולה, כפי שהם מפרידים עכשיו אנשים עם מחלות שיכולות להיות מופצות דרך מגע פיזי, אנשים היו נעשים הרבה יותר מאושרים לעבוד יחד והבעיות הכספיות היו משתפרות.

אין סיכוי רב שהמצב ישתפר בהרבה, כל עוד מאפשרים ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה להיות עם שליטה וכוח על 80 האחוזים הנותרים ולפגוע בחייהם.

החלק העצוב הוא שהאנשים בעלי האישיות האנטי-חברתית לא ירשו לעצמם לקבל עזרה ולא יגיבו לטיפול גם אם מישהו היה מנסה לעזור להם.

הבנת אנשים בעלי אישיות כזאת והיכולת לזהות אותם יוכלו להביא לשינוי גדול בחברה ובחיינו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.