Let us know how it is going
11.‎1 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

מטלות מעשיות

התרגילים הבאים קשורים לגורם לדיכוי. הם יעזרו לך ליישם את הטכנולוגיה הזאת על אנשים בעלי אישיות חברתית ואנטי-חברתית בחייך.

התרגילים האלה לא נדרשים כדי שתסיים את הקורס שלך, אבל אנחנו ממליצים לך לעשות אותם כדי להגביר את הבנתך ואת היכולת שלך ליישם את החומר.

שים לב: חלק מהתרגילים מבוצעים עם אנשים אחרים. אם אין לך מישהו לעשות איתו את התרגיל, אנחנו ממליצים לך לעבור לצעד הבא ואנחנו נזכיר לך למצוא מישהו מאוחר יותר ולהשלים את התרגיל באותו זמן.

הסתכל על האנשים סביבך או קח עיתון ועיין בו. מצא דוגמה של התנהגות אנטי-חברתית. ציין איזה מאפיין אנטי-חברתי מופגן על-ידי האדם או הכותב של הכתבה. התייחס ל-12 המאפיינים של האישיות האנטי-חברתית הרשומים בקורס הזה אם אתה בכלל לא בטוח.

חזור על התרגיל הזה פעמים רבות ככל שאתה צריך כדי שתוכל בקלות רבה ובמהירות לאתר אישיות אנטי-חברתית.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.