Let us know how it is going
11.‎2 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

הסתכל סביבך בעבודה או בבית או בכל מקום שבו אתה עשוי להיות, ביום או בלילה, ומצא דוגמה של התנהגות חברתית אצל אדם אחר. ציין איזה מאפיין חברתי האדם מפגין. התייחס ל-12 המאפיינים של האישיות החברתית הרשומים בקורס הזה אם אתה בכלל לא בטוח.

חזור על התרגיל הזה פעמים רבות ככל שאתה צריך כדי שתוכל בקלות רבה ובמהירות לאתר אישיות חברתית.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.