Let us know how it is going
11.‎3 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Sheba bophelo ba hao mme o bone haeba o kile wa kopana le motho wa Botho ba ho Ikgesolla. Etsa lethathamo la ditshobotsi tsa ho Ikgesolla tse bontshitsweng ke Motho ya Hatellang.

Etsa sena kgafetsa ho fihlela o ikutlwa o kgodisehile ka bokgoni ba hao ba ho lemoha ditshobotsi tsa ho ikgesolla ho batho.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape