Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

המאפיינים של האישיות החברתית

שנים-עשר המאפיינים החשובים יותר של האישיות החברתית הם:

1. האדם בעל האישיות החברתית מתאר אירועים באופן מדויק ומפורט. לדוגמה, הוא אומר דברים כמו "משה כהן אמר ..." או "עיתון כוכב השחר דיווח ...", ובכל מקום שאפשר, הוא אומר מהיכן המידע הגיע, במיוחד כשהוא מדבר על דברים חשובים.

הוא עשוי להשתמש בהכללות כמו ״הם״ או ״אנשים״, אבל זה לא יקרה לעתים קרובות כשהוא מדבר על משהו או מביע דעה על משהו שיכול לגרום לדאגה.

2. האדם בעל האישיות החברתית רוצה להעביר לאחרים חדשות טובות ולא מוכן להעביר חדשות רעות.

ייתכן גם שהוא לא יטרח להעביר הלאה דברי ביקורת כשאין לכך חשיבות.

הוא מעוניין לגרום לאדם אחר להרגיש אהוד או רצוי יותר מאשר לגרום לו להיות שנוא על-ידי אחרים. הוא מנסה לגרום לאנשים להרגיש יותר בטוחים ולחשוב דברים טובים יותר על אחרים.

3. אדם בעל אישיות חברתית מעביר תקשורת ללא שינוי רב. אם הוא כן משמיט משהו, הוא מנסה להשמיט רק את הדברים שיכולים לגרום לאדם אחר נזק.

הוא לא רוצה לפגוע ברגשות של אנשים, אז לפעמים הוא עושה טעויות בכך שהוא לא מעביר חדשות רעות או הוראות שעשויות לעשות זאת.

4. טיפולים שניתנים כדי לעזור לאדם בעל האישיות החברתית, במיוחד כשהם מתונים, פועלים עליו היטב.

בעוד שאנשים בעלי אישיות אנטי-חברתית מבטיחים לפעמים להשתנות ולהפסיק לעשות דברים רעים, זה לא קורה. רק האדם בעל האישיות החברתית יכול להשתנות או להשתפר בקלות.

לעתים קרובות, מספיק לציין לאדם בעל האישיות החברתית שהוא עושה דברים שהם לא בסדר. זה מספיק כדי שהאדם בעל האישיות החברתית ישנה לגמרי לטובה את מה שהוא עושה.

אין צורך להשתמש בחוקי עונשין ובענישה אלימה כדי לפקח (לשלוט) על אנשים בעלי אישיות חברתית.

5. חבריו של האדם בעל האישיות החברתית והאנשים שעובדים איתו הם בדרך כלל בריאים, מאושרים ומרגישים טוב בקשר לעתיד.

אדם בעל אישיות חברתית אמיתית יוצר לעתים קרובות שיפור בבריאות או במצב הכספי של מישהו שהוא עובד וחי איתו.

לכל הפחות, הוא לא עושה את חבריו חולים או גורם להם להרגיש פחות בטוחים בעצמם, והוא לא מוריד את המורל שלהם – הרגשות שלהם של הרגשה טובה ונכונות להמשיך במה שהם עושים.

כאשר האדם בעל האישיות החברתית חולה, הוא מבריא או מתאושש בהתאם למצופה והוא מבריא כאשר ניתן טיפול.

6. האדם בעל האישיות החברתית בדרך כלל בוחר ביעדים הנכונים שצריך לתקן אותם.

הוא מתקן את התקר בצמיג ולא תוקף במקום זה את השמשה עם פטיש.

לכן כשהוא מטפל במכונות, הוא יכול לתקן דברים ולגרום להם לפעול.

7. פרוייקטים או פעולות שהותחלו יושלמו בדרך כלל על-ידי האדם בעל האישיות החברתית.

8. האדם בעל האישיות החברתית מרגיש רע לגבי הדברים שהוא עשה שהם לא בסדר, ולא מרגיש שקל לו להודות בהם. הוא לוקח אחריות על שגיאותיו.

9. האדם בעל האישיות החברתית תומך בקבוצות שעוזרות לאחרים ומגן מפני קבוצות הרסניות או מנסה לעצור אותן.

10. האדם בעל האישיות החברתית מוחה נגד פעולות הרסניות. הוא מסייע לפעולות מועילות או עוזרות.

11. האדם בעל האישיות החברתית עוזר לאחרים ופועל כדי לעצור או למנוע פעולות שפוגעות באנשים אחרים.

12. האדם בעל האישיות החברתית מאמין שרכוש שייך למישהו. הוא לא מסכים שרכוש ייגנב או שייעשה בו שימוש רע ומנסה למנוע מזה לקרות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.