Let us know how it is going
11.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Titta över ditt eget liv och se om du är, eller någonsin har varit, i kontakt med någon som är en antisocial personlighet. Gör en lista över de antisociala kännetecken som uppvisades av den suppressiva personen.

Gör detta om och om igen tills du känner dig säker på din förmåga att känna igen antisociala kännetecken hos människor.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.