Let us know how it is going
10.‎1 קרא את המאמר

כתיבת עבירות ונצירות

ב-Scientology, היה ידוע במשך הרבה זמן שכאשר לאדם יש עבירות ונצירות (O/Ws), זה מונע ממנו לחיות חיים מלאים, פעילים ומאושרים. עבירות הן הסיבה העיקרית לכך שאדם מרסן את עצמו מלעשות דברים.

אדם שיש לו עבירות ונצירות נעשה פחות מסוגל להשפיע על חייו ועל חייהם של אחרים סביבו, והוא מפסיק לתקשר עם אותם אנשים וקבוצות שנגדם הוא ביצע עבירות.

כתיבת העבירות והנצירות שלך מאפשרת לך דרך מוצא. כשאדם מעמת (מתבונן היטב באמת של משהו), הוא יכול לחוות הקלה ולהפוך להיות יותר פעיל באיזורים של חייו.

בזמן כתיבת העבירות והנצירות שלך, אתה חייב לפעול לפי הצעדים שמפורטים למטה ולתת פרטים מדויקים על כל נקודה. זה נעשה בדרך הזאת כדי שתוכל לחוות את התועלת וההקלה הרבות ביותר שאפשר מהכתיבה.

  1. כתוב את העבירה או הנצירה.
  2. כתוב את הפרטים הבאים שקשורים לפעולה או לאי-הפעולה המדויקת:
    1. זמן (הרגע המדויק, שעה, יום, חודש ושנה שבהם משהו קרה)
    2. מקום (המיקום המדויק שבו משהו קרה)
    3. צורה (הסידור של דברים והדרך המדויקת שבה משהו קרה)
    4. אירוע (הדבר המדויק שהתרחש).

זה חשוב לכתוב את הזמן, המקום, הצורה והאירוע כדי לתאר בדיוק מה נעשה.

דוגמה 1:

1. פגעתי במכונית של חבר כשיצאתי בהילוך אחורי מהחניה שלי בעבודה וגרמתי למכוניתו נזק של אלפיים שקל בערך.

2. ב-30 ביוני 2017, כשעזבתי את העבודה, נסעתי לאחור כשיצאתי ממקום החניה שלי ופגעתי בקצה האחורי של מכוניתו של החבר שלי יוסי. לא היה אף אחד בסביבה, ומגרש החניה היה כמעט ריק. נסעתי משם, בלי להשאיר פתק או לספר ליוסי, כשאני יודע שגרמתי למכוניתו נזק של אלפיים שקל בערך, סכום שאותו הוא היה צריך לשלם.

(זמן הוא התאריך שבו זה קרה: 30 ביוני 2017, כשהוא עזב את העבודה. מקום הוא המיקום שבו זה קרה: מגרש החניה בעבודה. צורה היא הדרך שבה זה קרה: הוא פגע בקצה האחורי של המכונית של החבר שלו כשלא היה אף אחד אחר בסביבה; מגרש החניה היה ריק והוא נסע משם בלי להשאיר פתק או לספר ליוסי. אירוע זה מה שקרה כתוצאה מכך: הוא גרם למכונית של יוסי נזק של אלפיים שקל בערך, סכום שיוסי היה צריך לשלם.)

דוגמה 2:

1. בגדתי באישתי (שולי) כשיצאתי עם אישה אחרת ואף פעם לא סיפרתי לה על זה.

2. לפני שלוש שנים, כשרק התחתנתי עם שולי, בגדתי בה כשיצאתי עם אישה אחרת. מעולם לא סיפרתי לשולי על כך. בוקר אחד ביוני 2014, אמרתי לשולי שאני אקח אותה לסרט באותו ערב. בדרך הביתה מהעבודה, כשהייתי בחנות, ראיתי מישהי שפעם היתה חברה שלי (דנה). הצעתי לדנה לצאת איתי למסעדה באותו ערב, והיא הסכימה. (היא לא ידעה שאני נשוי.) אמרתי לה שאאסוף אותה בשעה 20:00 באותו ערב. כשהגעתי הביתה מהחנות, אמרתי לשולי שאני צריך לחזור לעבודה כדי לסיים כמה דברים ושלא אוכל ללכת איתה לסרט. לאחר מכן יצאתי לארוחת ערב עם דנה בעיר אחרת (בפונדק הכפר) כדי שלא אסתכן בכך שאפגוש מישהו מהחברים שלי.

(זמן הוא התאריך שבו זה קרה: לפני שלוש שנים, יוני 2014. מקום הוא המיקום שבו זה קרה: בעיר אחרת בפונדק הכפר. צורה היא הדרך שבה זה קרה: הוא ראה בחורה שפעם היתה חברה שלו, הציע לה לצאת למסעדה באותו ערב, היא הסכימה, והוא אמר לשולי שהוא צריך לחזור לעבודה ולא יוכל ללכת איתה לסרט. אירוע הוא מה שקרה כתוצאה מכך: הוא יצא לארוחת ערב עם דנה בעיר אחרת כדי לא להסתכן בכך שהוא יפגוש חברים.)

כתיבת עבירות ונצירות היא פעולה פשוטה, אבל זה צעד חיוני כדי לנקות את העבר ולהתקדם הלאה לעבר חופש ואושר תמידי.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.