Let us know how it is going
9.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Hur man känner igen pluspoints

Skaffa några tidskrifter och gå igenom dem. Finn pluspoints i berättelserna och artiklarna. Prata också med personer i ditt hem, på arbetet och på gatan och upptäck pluspoints såsom anges nedan:

Besläktade fakta kända

Saker i rätt ordningsföljd

Tiden har noterats

Data har visat sig vara sanna

Korrekt relativ viktighet

Förväntad tidsperiod

Tillräckligt med data

Relevanta data

Korrekt källa

Korrekt måltavla

Data i samma kategori

Identiteter är identiska

Likheter är likartade

Olikheter är olika

Gör denna övning tills du har hittat åtminstone en av var och en av de uppräknade pluspointerna. Fortsätt sedan att göra det tills du känner dig säker på att du lätt kan se eller känna igen pluspoints.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.