Let us know how it is going
4.‎3 TEST DIN FORSTÅELSE

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Den andre studiebarrieren:
For steil studiegradient
og deretter teste din forståelse igjen.