Let us know how it is going
8.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Oppklaring av ord

Gå tilbake til seksjonen «Studiebarrierene», og se gjennom det for å finne ord du ikke fullt ut forstår. Oppklar dem, og studer seksjonen om igjen mens du gjør dette.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.