Let us know how it is going
4.‎1 LES ARTIKKELEN

Den andre studiebarrieren:
For steil studiegradient

Ordet gradient betyr hvor steilt noe er, så som hvor mye en vei skråner oppover eller skråner nedover eller hvor steil en fjellside er.

I emnet studium er en gradient en måte til gradvis å lære ny informasjon eller nye ferdigheter litt etter litt, trinn for trinn og nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv lett kan læres. Dette ville være en lett gradient. Gjort på en slik gradient, kan selv kompliserte og vanskelige emner og handlinger studeres, forstås og utføres veldig lett.

Ordet «gradient» gjelder også for hvert av trinnene som gjøres i denne måten å lære på.

La oss for eksempel ta en ung person som lærer å sykle. Det er en normal gradient med trinn som følges når man lærer kunsten å balansere, styre, sykle og alle handlingene man må foreta for å kunne sykle.

Det første trinnet er vanligvis å få personen til å lære å kjøre trehjulssykkel, en sykkel med et stort forhjul og to mindre bakhjul. Den krever ikke noen balansering og er veldig lett å kjøre.

Når han har lært å kjøre trehjulsykkel og kan gjøre det bra, kan det andre trinnet i gradienten være å lære ham å kjøre sykkel med støttehjul. Det er en sykkel med to hjul i normal størrelse og to mindre støttehjul på bakhjulet. De mindre hjulene hjelper ham så han ikke behøver å konsentrere seg om å holde balansen enda. Den er litt vanskeligere å kjøre, men likevel veldig enkel.

Så, som siste trinn i gradienten lærer han hvordan man koordinerer alle nødvendige handlinger og kan sykle uten hjelp.

Å studere eller lære hvordan man gjør noe, gjøres best på en gradient. Men det går ikke alltid på den måten, og det er da man kan støte på vanskeligheter, med mindre man vet hvordan man oppdager og håndterer denne barrieren.

Den andre studiebarrieren er: For steil studiegradient.

Å gå for steilt eller hoppe over et trinn på en gradient er annerledes enn noen av de andre barrierene. De fysiske og mentale reaksjonene fra denne barrieren er veldig lett å se når man lærer å gjøre noe eller utføre en handling eller aktivitet.

Når man støter på en for steil gradient når man studerer noe, frembringer det en slags forvirring eller fortumlethet (føler seg svimmel og ustø).

Her er et eksempel. La oss si at du installerer eller lærer hvordan man bruker et nytt program på din computer. Du leser de første få trinnene, og du forstår dem og følger dem og klarer deg godt.

Det du gjør fortsetter å gå bra, inntil du innser at det ikke lenger går så bra. La oss si du har begynt å føle deg forvirret, og du opplever en slags fortumlethet (føler deg svimmel og ustø). Denne reaksjonen forteller deg med det samme at du har støtt på en for steil gradient. Du gikk forbi noe du ikke helt fattet og gikk over gradienten.

Det som vil skje er at du vil tro at vanskelighetene du har startet da du begynte på det nye trinnet i computerprogrammet, da du først begynte å føle deg forvirret og fortumlet. Men det er ikke hvor du hoppet over gradienten. Du hoppet over gradienten ved noe tidligere. Det var noe du gjorde på computerprogrammet tidligere som du ikke forstod. Du gikk forbi det og kom til et for høyt nivå. Du gikk for raskt inn på en høyere gradient.

Denne barrieren, en for steil gradient, er lettest å kjenne igjen og oppstår oftest når du holder på med å gjøre en eller annen ny handling – med andre ord, når du fysisk går igjennom bevegelsene i noe som er nytt for deg.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.