Let us know how it is going
8.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Trinn for å oppklare et ord

Praktiske oppgaver

Det følgende er øvelser som har å gjøre med Studieteknologien. Disse øvelsene vil hjelpe deg til å øke din evne til å bruke Studieteknologi. Disse vil hjelpe deg til å bli meget dyktig i dine egne studier, og til å hjelpe andre med det de prøver å lære, uansett hva det er.

MERK: Noen øvelser gjøres med en annen person. I tilfelle du ikke har noen å gjøre den øvelsen med, oppfordrer vi deg til å gå videre til neste trinn på kurset, og vi vil minne deg om å finne noen senere og ferdiggjøre øvelsen på et senere tidspunkt.

Tenk på et ord du ikke forstår eller er usikker på, og oppklar det ifølge fremgangsmåten i seksjonen «Trinn for å oppklare et ord».

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.