Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Den første studiebarrieren:
Fravær av masse

I studiet av ethvert emne har man både masse og signifikans (betydning).

Masse betyr de faktiske, fysiske gjenstandene du lærer om, snarere enn deres betydninger eller ideer om dem. Disse inkluderer ting som datamaskiner, en bil, en stein, vinden, lys, varme, fugler, trær, dyr osv.

Signifikansen av et emne henviser til betydningen eller ideer eller regler om noe, snarere enn dets eksistens som en faktisk fysisk gjenstand.

Hvis du for eksempel lærte å svømme, ville massen omfatte vann, svømmebassenget, svømmebrettet, flytevesten til å holde deg oppe osv. Signifikansen ville omfatte hvordan du holder svømmebrettet, hvordan du sparker med beina, hvordan du puster osv.

Hvis du studerte hvordan man spiller gitar, ville instrumentet være massen. Signifikansen ville inkludere instruksjoner om hvordan man holder gitaren, hvordan man lager forskjellige toner, hvordan man klimprer på gitaren osv.

En person trenger masse så vel som signifikans for at hjelpe ham til å forstå noe. Uten noen masse har han bare tanker og signifikanser.

Så den første studiebarrieren er denne: utdannelse uten massen som teknologien skal brukes på, er veldig vanskelig for en student.

Utdannelse uten masse får deg til å føle deg:

Flattrykt (følelsen at man ikke kan oppnå noe og har til og med gitt opp å forsøke, som om man var blitt presset eller flattrykt med makt)

Sammenbøyd (følelsen som om man ikke stod oppreist, men med den øverste delen av kroppen lent fremover og ned)

At det på en måte går rundt for ham (følelsen som om ens sinn snurret raskt rundt i sirkler)

På en måte død (en følelse av manglende liv, begeistring eller interesse)

Kjeder seg (føler seg trett og utålmodig på grunn av å ha mistet interessen for noe)

Irritert (føler seg veldig ergerlig og opprørt fordi ting ikke er på den måten man ønsker dem)

Hvis du studerer noe uten å ha massen til stede, vil de ovennevnte reaksjonene være resultatet.

For å hjelpe med å bøte på fravær av masse, hjelper bilder og filmer ganske godt, fordi de liksom er et løfte eller håp om massen. Men hvis du studerer traktorer, er den trykte siden og det talte ord ikke en erstatning for en traktor.

Du er nødt til å forstå dette viktige faktumet: å bli utdannet i noe hvor man ikke har massen, får en til å føle seg fysisk ubehagelig på de måtene som er beskrevet ovenfor.

Det er bare et faktum. La oss si at du studerer alt om traktorer, og du har ikke noen traktorer til å gi deg en likevekt av massen. Du vil ende med:

Et ansikt som føles flattrykt

Hodepiner

En svimmel følelse fra tid til annen

En mage som føles merkelig

Øynene dine kommer svært ofte til å gjøre vondt.

Hvis du for eksempel leste om traktorer, er den beste tingen å ha, så du får en likevekt av masse og signifikans, en virkelig traktor som du kan se, røre og føle.

Her er et annet eksempel. La oss si at du hadde et barn som hadde vanskeligheter med å lære regning på skolen. Alt det hadde var signifikansen av tallene han ble bedt om å legge sammen i hodet eller skrive ned og legge sammen på en tavle eller på et stykke papir. Fravær av masse kunne være barrieren han hadde vanskeligheter med.

Løsningen ville være å gi barnet massen for å skape likevekten med signifikansen av det han studerte. Gi ham for eksempel noen epler, og gi hvert av dem et nummer. Nå har han et antall epler foran seg, og det er ikke lenger bare signifikansen. Ved å gjøre dette, ville man bøte på hans fravær av masse og oppheve vanskelighetene han hadde.

Denne studiebarrieren – det å studere noe uten å ha massen til stede – produserer disse klart gjenkjennelige fysiske reaksjonene.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.