Let us know how it is going
9.‎6 PRAKTIKUPPGIFT

Skriv ett program för att förbereda någonting

Skriv ett program för att göra dig redo för dagen. Ange de steg du tar för att förbereda dig för dagens arbete, studier eller vad det nu är. Använd targettyperna för att göra detta:

  1. Huvudtarget
  2. Primärtarget
  3. Vital target
  4. Operativ target
  5. Villkorlig target
  6. Produktionstarget

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.