Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Tvåvägskommunikation

I föregående kapitel lärde vi oss om en kommunikationscykel.

Här har vi vad som kallas en tvåvägskommunikation. En kommunikationscykel och en tvåvägskommunikation är faktiskt två olika saker. I en tvåvägskommunikation går kommunikation från Joe till Bill och sedan separat från Bill till Joe.

Om du tittar på Illustration A nedan så ser du en kommunikationscykel:

Joe är upphovsmannen, personen som påbörjar kommunikationen. Joe säger något till Bill. Bill tar emot det och sedan ger Bill ett svar eller en bekräftelse. Bekräftelsen skickas tillbaka till Joe. Joe säger till exempel ”Hur mår du?” Bill tar emot detta och sedan svarar Bill på det med ”Jag mår bra”, vilket går tillbaka till Joe. Detta avslutar den första kommunikationscykeln.

Nu kan det vi kallar en tvåvägskommunikationscykel äga rum, som i Illustration B, nedan:

Här ser vi Bill originera en kommunikation till Joe. Bill säger ”Hur mår du idag?” Joe tar emot detta och sedan svarar Joe och säger ”Jag mår bra”. Detta fungerar som en bekräftelse till Bill. Det här är den andra delen av en tvåvägskommunikationscykel.

I båda dessa illustrationer kan vi se att bekräftelsen sades eller visades. I Illustration A kunde det här ha varit en nick eller en blick av tillfredsställelse. I Illustration B är det Joe som säger ”Jag mår bra”. Detta svar bekräftas sedan av Bill med en nick eller något uttryck som visar att han tagit emot kommunikationen.

Låt oss nu undersöka hur en tvåvägskommunikationscykel fungerar.

Joe, efter att ha originerat en kommunikation och avslutat den, skulle sedan kunna vänta på att Bill ska originera en kommunikation till Joe. Bill originerar en kommunikation och denna hörs av Joe, besvaras av Joe och bekräftas av Bill. Detta fullbordar återstoden av tvåvägskommunikationscykeln.

Till exempel säger Joe till Bill ”Jag ska ut och festa i eftermiddag”. Bill tar emot detta och bekräftar genom att säga ”Vad trevligt”. Joe väntar sedan på att Bill ska originera en kommunikationscykel och Bill originerar till Joe genom att säga: ”Jag ska stanna hemma i eftermiddag eftersom jag har lite arbete att göra.” Joe tar emot detta och bekräftar genom att säga ”Okej. Då ses vi senare.” Det avslutar en tvåvägskommunikationscykel.

På så sätt får vi den normala kommunikationscykeln mellan två människor.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.