Let us know how it is going
9.‎1 LÄS ARTIKELN

Utbildning 3: Upprepad fråga

Syfte

Denna övning lär dig hur du frågar någonting om och om igen, men att varje gång ställa frågan på nytt, som om den aldrig tidigare hade ställts och du precis tänkte på den. Denna färdighet är användbar när en fråga du ställt inte besvarats och du behöver ställa frågan igen.

Position

Du och en annan person sitter ungefär en meter ifrån varandra, vända mot varandra.

Frågor

På den här övningen frågar du personen mittemot dig en av följande frågor:

”Flyger fåglar?”

Eller

”Simmar fiskar?”

Man använder dessa frågor därför att det är frågor som vem som helst kan besvara. Välj en av frågorna och använd den om och om igen i övningen. Blanda inte de två frågorna.

Instruktioner

Denna övning görs på följande sätt:

Du: Fråga din coach ”Flyger fåglar?” eller ”Simmar fiskar?”

Coach: Besvara frågan.

Du: När coachen har besvarat frågan bekräftar du svaret.

Ställ sedan samma fråga på nytt, som om den aldrig tidigare hade ställts och du precis tänkte på den.

Vad man säger

Coachen använder ”Börja” och ”Slut” på samma sätt som i tidigare TR:ar. Men coachen måste inte svara på den studerandes fråga. Han kan istället göra en kommentar som egentligen inte besvarar frågan, för att bringa den studerande ur fattningen. Exempel:

Studerande: ”Simmar fiskar?”

Coach: ”Är du inte hungrig?”

Studerande: ”Jo.”

Coachen: ”Slut.”

Slutresultat

Övningen görs tills följande inträffar:

1. Du enkelt och lätt kan ställa samma fråga om och om igen – som om du aldrig ställt den förut.

2. Du kan bekräfta din coachs svar varje gång.

3. Din coach är övertygad om att du kan göra det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.