Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Utbildning 0: Konfrontering

Definition

Konfrontering är handlingen att kunna stå ansikte mot ansikte med någon eller något utan att undvika personen eller saken ifråga.

Syfte

Denna övning lär dig att obesvärat konfrontera en annan person.

Position

Du och en annan person sitter mittemot varandra på ungefär en meters avstånd med öppna ögon.

Instruktioner

Inget samtal förekommer. Detta är en tyst övning. Du sitter och tittar på den andra personen mittemot dig utan att säga eller göra någonting. Du får inte prata, skruva på dig, fnittra, bli generad eller sömnig. Konfrontera obesvärat den andra PERSONEN.

Vad man säger

Coachen: ”Börja” eller ”Slut”.

Coachen har två saker han kan säga. Varje gång den studerande inte håller sin position, sjunker ihop, blir medvetslös, rycker till, irrar med blicken, eller på något som helst sätt uppvisar en inkorrekt position, kan coachen hjälpa honom genom att säga ”Slut” och korrigera svårigheten. Sedan säger han ”Börja” igen och övningen fortsätter. När coachen vill kommentera någonting, säger han ”Slut”, reder ut saken och säger återigen ”Börja”.

Slutresultat

Denna övning görs tills du helt enkelt kan vara där och obesvärat KONFRONTERA en annan person.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.