Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Beståndsdelarna i kommunikation

Se dig omkring och observera exempel på hur de olika beståndsdelarna i kommunikation används eller inte används i samtal. Dessa beståndsdelar inbegriper Avsikt, Uppmärksamhet, Duplicering, Förståelse och huruvida personerna som är involverade faktiskt är en källpunkt eller en mottagarpunkt. Fortsätt att observera kommunikationer omkring dig tills du lätt kan identifiera de olika beståndsdelarna i kommunikation som används och alla beståndsdelar som saknas eller inte används korrekt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.