Let us know how it is going
11.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Tvåvägskommunikation

Observera tvåvägskommunikation mellan två personer i din omedelbara närhet, såsom på ditt arbete eller hemma. Lägg märke till om kommunikationen går smidigt eller inte, och observera om de olika delarna i bra kommunikation används eller om de saknas. Observera andra tvåvägskommunikationscykler, där du upprepar denna övning tills du är nöjd med att du lätt kan upptäcka dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.