Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Målgrupper

Vad är en ”målgrupp”?

Man hör folk säga ”målgruppen”, en filmstjärna säger ”min målgrupp”.

Om man tittar i en ordbok finner man att ”målgrupp” betyder en organiserad eller generell grupp människor.

Det finns en exakt definition av ordet ”målgrupp” som man inte kommer att hitta i ordboken men som används inom området public relations.

”Målgrupp” betyder inte folk i allmänhet, en stor samling människor, eller massorna. ”Målgrupp” betyder ”en typ av publik”. (Publik är de människor som tar emot ens budskap, kommunikation, reklam osv.)

För professionella PR-personer delas människor upp i separata målgrupper.

Det är möjligt att de som deltog i public relations tidiga början borde ha använt ordet ”publiker”. Men det gjorde de inte. De använde ordet ”målgrupper” för att avse olika typer av publiker för sina kommunikationer.

Så man hittar inte detta ord i ordböcker. Men man måste förstå ordet ”målgrupp” och använda det. Annars kommer man att göra många misstag.

Omkring 99 procent av de fel som begås inom public relations-aktiviteter sker på grund av att de kommunicerar till fel målgrupp. Att tala till fel målgrupp är den främsta anledningen till misslyckanden inom PR. Det är viktig information att komma ihåg när man använder public relations.

Föreställ dig vad som skulle hända om ett företag som säljer dyra bilar skickade all sin reklam till skolbarn. De skulle inte sälja många bilar!

Vad är en ”målgrupp”?

I public relations ska man alltid använd ”målgrupp” tillsammans med ett annat ord. Använd inte ordet ”målgrupp” för sig själv. Med andra ord säger en professionell PR-man aldrig målgruppEN.

Där finns ”målgruppen stadsbor”, som betyder människor i staden utan gruppering in i någon annan särskild målgrupp.

Där finns ”målgruppen tonåringar”, dvs. de som är över tolv och under tjugo år gamla.

Där finns ”målgruppen läkare”, dvs. de läkare man försöker nå.

Det finns hundratals olika typer av målgrupper.

Vissa människor kanske har en hobby eller ett yrke eller något annat gemensamt som gör dem till en ”typ av målgrupp”. Till exempel människor som spelar golf, människor som har sällskapshundar, racerförare och människor som säljer smycken är alla olika typer av målgrupper.

När man använder public relations, behöver man arbeta ut olika grupper av människor som man vill nå, eftersom varje typ av målgrupp kommer att vara intresserad av olika saker. Man kommer att behöva veta vad de är intresserade av så att ens marknadsföring utarbetas för just den specifika målgruppen.

Den här punkten om målgrupper är mycket viktig.

I public relations-världen finns inte ”barn” – där finns ”målgruppen barn”. Där finns inte tonåringar – där finns ”målgruppen tonåringar”. Där finns inte äldre människor – där finns ”målgruppen äldre”.

När man använder public relations får man inte tänka i stora massor när man tittar på människorna i ens område. Man måste tänka på typer av grupper inom den breda allmänheten.

En public relations-person måste ha sin publik i åtanke. När han skriver en nyhetsartikel, skriver han den för den publik som kommer att läsa den.

För att göra detta måste man först veta vilka den målgruppens eller publikens åsikter eller verklighet är. Det tar man reda på genom att göra en enkätundersökning.

Enkätundersökningar

En enkätundersökning är en samling fakta, siffror eller åsikter som man samlar ihop från ett litet antal personer inom en grupp.

Denna information kommer att ge en en uppfattning om vad hela gruppen skulle kunna tycka eller känna. Med andra ord behöver man inte enkätundersöka varenda person inom en grupp för att få en uppfattning om vad gruppen kan tycka om någonting, så länge man enkätundersöker några av dem.

Låt oss säga att det finns en grupp på tretusen lärare i ett område och man vill ta reda på vad de vill ha från de som är ansvariga för skolor. Genom att fråga tvåhundra av dessa lärare, slumpmässigt utvalda, kan man få en god uppfattning om vad de tretusen lärarna anser i just denna fråga. Det är inte nödvändigt att fråga alla lärarna.

Genom att använda public relations enkätundersöker man en annan typ av särskild målgrupp. Sedan presenterar man sitt material så att det påverkar just den målgruppen.

Man erbjuder inte artiklar om rullstolar till målgruppen tonåringar eller Musse Pigg-priser till målgruppen äldre.

Alla saker som erbjuds till en målgrupp ska utformas i syfte att nå en särskild målgrupp.

När man blandar ihop de olika målgrupperna, misslyckas man.

När man gör det rätt och enkätundersöker en exakt målgrupp, lyckas man.

All skicklig public relations är inriktad på en specifik, noggrant enkätundersökt, särskild publik som kallas ”målgruppen ______”.

När man vet det, kan man förstå ämnet public relations.

När man kan använda det expertmässigt är man en yrkesmänniska inom området public relations!

När man använder PR måste man först komma fram till vilka ens exakta målgrupper är. Det kan finnas flera typer av målgrupper, var och en tydligt skild från och olik de andra.

Sedan måste man enkätundersöka och granska reaktionerna hos var och en av de olika typerna av målgrupper.

Sedan planerar man och kommer fram till vad man vill kommunicera och vad man kan erbjuda varje separat målgrupp.

Sedan skickar man varje gång det rätta budskapet till den rätta målgruppen. Det kan finnas ett dussin olika budskap om det finns ett dussin olika målgrupper. Varje budskap är rätt för den målgruppen.

När man använder public relations vill man ha ett resultat – någon som ringer, ett svar på ens brev eller ett svar på ens reklam.

Det rätta budskapet i rätt form till rätt målgrupp kommer att ge en det önskade resultatet.

Ett felaktigt budskap till fel målgrupp kostar bara en massa pengar och ger inget resultat.

Genom att veta vilken den rätta målgruppen är, kan man sedan enkätundersöka den och kommunicera till den med verklighet.

Om man vill uppnå resultat ska man känna till vilka ens målgrupper är.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.