Let us know how it is going

GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Public relations

Public relations ger en ett sätt att kommunicera sina idéer och få dem accepterade. Det är en färdighet som är nödvändig när man försöker få stöd för sina projekt och de saker man vill uppnå.

När man hör orden ”public relations” kanske man tänker på tidningar, tv eller radio som rapporterar om någon eller något, såsom att en skådespelare gör reklam för sin kommande film. Eller så har man sett människor och organisationer försöka använda public relations i fel syfte, såsom en politiker som ger falska löften bara för att få röster. Eller ett stort företag som försöker kontrollera eller ändra på vad människor tycker om dess oärliga aktiviteter.

Sanningen är att public relations är något man kan använda för att få stöd från andra människor för sina projekt, sin organisation eller verksamhet.

De människor som har skrivit och talat om public relations i det förflutna förstod inte vissa grundläggande saker i ämnet. I Scientology har viktiga upptäckter gjort det möjligt att förbättra hela denna aktivitet och göra den långt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards arbete inom området public relations gör public relations till någonting som vilken grupp eller person som helst lätt kan använda. Även om de olika metoder och procedurer som utgör det här ämnet är omfattande, kommer de grundläggande idéer och metoder som tas upp här att vara av stort värde för dig i dina strävanden att uppnå dina personliga mål eller målen för din organisation, ditt projekt eller din aktivitet.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad public relations är och hur man med framgång kan använda det för att vinna det stöd man behöver från andra.
  • Hur man korrekt kan identifiera sin målgrupp och nå dessa människor med ett budskap som de kommer att reagera positivt på.
  • Många värdefulla verktyg man kan använda för att göra sitt goda arbete känt och väl mottaget.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.