Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Public relations

Public relations ger en ett sätt att kommunicera sina idéer och få dem accepterade. Det är en färdighet som är nödvändig när man försöker få stöd för sina projekt och de saker man vill uppnå.

När man hör orden ”public relations” kanske man tänker på tidningar, tv eller radio som rapporterar om någon eller något, såsom att en skådespelare gör reklam för sin kommande film. Eller så har man sett människor och organisationer försöka använda public relations i fel syfte, såsom en politiker som ger falska löften bara för att få röster. Eller ett stort företag som försöker kontrollera eller ändra på vad människor tycker om dess oärliga aktiviteter.

Sanningen är att public relations är något man kan använda för att få stöd från andra människor för sina projekt, sin organisation eller verksamhet.

De människor som har skrivit och talat om public relations i det förflutna förstod inte vissa grundläggande saker i ämnet. I Scientology har viktiga upptäckter gjort det möjligt att förbättra hela denna aktivitet och göra den långt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards arbete inom området public relations gör public relations till någonting som vilken grupp eller person som helst lätt kan använda. Även om de olika metoder och procedurer som utgör det här ämnet är omfattande, kommer de grundläggande idéer och metoder som tas upp här att vara av stort värde för dig i dina strävanden att uppnå dina personliga mål eller målen för din organisation, ditt projekt eller din aktivitet.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Vad är public relations?

När man har att göra med andra för att få deras samtycke eller samarbete, eller deras stöd för något, använder man metoderna (sätt att göra något) i public relations, oavsett om man är medveten om det eller inte.

Det första steget för att framgångsrikt kunna använda public relations, förkortat PR, är att veta definitionen på PR. Det har nu korrekt definierats som: BRA ARBETEN VÄL OFFENTLIGGJORDA.

Med bra arbeten menas de handlingar eller aktiviteter man gör för att hjälpa andra.

Att göra bra arbeten är inte tillräckligt om man vill utvidga sin verksamhet. Man måste faktiskt offentliggöra dem för att få samarbete eller enighet. Offentliggöra betyder att göra någonting känt för folk, vanligtvis genom annonsering och andra sätt att få ut budskapet i hela sitt område.

Anta till exempel att man bestämde sig för att genomföra ett projekt för att städa upp sitt grannskap och började måla över graffiti (väggklotter) på offentliga byggnader. Om man inte berättade för någon om sitt projekt, kanske personer som såg en göra detta skulle tro att man hade beordrats av en domstol att göra det för att man fått för många parkeringsböter som man inte betalat eller någonting sådant. Men om man skrev ut några informationsblad som förespråkade projektet Städa grannskapet och delade ut dem till folk och bad dem delta, skulle folk veta vad man gjorde och många skulle kanske besluta sig för att delta. Det finns många andra sätt att göra sitt projekt allmänt känt och uppnå samtycke och samarbete. Allt det här är inom området public relations.

I public relations når man i grund och botten människor med en idé av något slag och får deras samtycke och stöd. Ens framgång när man har att göra med andra beror således på hur man når målgruppen med sin idé.

Public relations är ett absolut nödvändigt verktyg som hjälp för att få över sina idéer. Och var och en som arbetar för att göra världen till en bättre plats skulle ha mycket större framgång om han använde public relations.

Oavsett vad man gör – alltifrån att förbättra sitt grannskap till att få folk att sluta använda droger – kan man nå andra med sitt budskap genom att använda verktygen för public relations. Sedan får man deras samtycke och samarbete angående det. Public relations gör det möjligt för en att få acceptans och stöd för det man vill göra.

Public relations är inget nytt. Det var ett officiellt erkänt ämne på romartiden för några tusen år sedan, då det användes för att göra reklam för olika evenemang. Redan på den tiden skrevs meddelanden på Colosseums väggar (stor amfiteater i Rom med plats för nästan 50 000 åskådare och som användes till underhållning för allmänheten) så att folk kunde se dem.

Genom århundradena förblev PR endast delvis utvecklat som ämne eftersom det stoppades i dess framåtskridande av individer med onda avsikter. De var bara intresserade av att använda det för att tjäna deras dolda anledningar att göra saker som gynnade dem och vanligtvis skadade andra.

Det var inte förrän Scientology med dess upptäckter om kommunikation och människans sanna natur som public relations faktiskt blev ett fullständigt ämne som kunde vara till nytta för samhället och vilken person som helst.

Public relations är ett sätt att göra ens projekt kända och följer specifika lagar.

För att börja lära sig använda public relations måste man börja med en förståelse av vad public relations är och vad det består av.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.