Let us know how it is going
8.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Stegen för att klara upp ett ord

Praktikuppgifter

Här följer övningar som har att göra med studieteknologin. Dessa övningar kommer att hjälpa dig förbättra din förmåga att tillämpa studieteknologin. De kommer att hjälpa dig bli bättre i dina egna studier och i att hjälpa andra med vad de än försöker lära sig.

ANMÄRKNING: En del övningar görs med en annan person. Om du inte har någon att göra övningen med, föreslår vi att du går vidare till nästa steg på kursen, så kommer vi att påminna dig om att hitta någon senare och fullborda övningen vid ett senare tillfälle.

Tänk på ett ord som du inte förstår eller är osäker på och klara upp det enligt metoden i avsnittet Stegen för att klara upp ett ord.

ANMÄRKNING: Upprepa denna övningsuppgift så många gånger du behöver för att vara helt bekväm med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.