Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Den andra studiebarriären:
En alltför brant studiegradient

Ordet gradient betyder hur brant något är, såsom hur mycket en väg går uppåt eller sluttar nedåt eller hur brant en bergssida är.

I studier är en gradient ett sätt att gradvis lära sig ny information eller nya färdigheter bit för bit, steg för steg och nivå för nivå, där varje steg eller nivå i sig är lätt att lära. Detta skulle vara en lätt gradient. Även komplicerade och svåra ämnen och åtgärder kan studeras, förstås och utföras mycket lätt om de görs på en sådan gradient.

Ordet ”gradient” gäller också vart och ett av de steg som tas på detta sätt för att lära sig saker.

Låt oss som ett exempel ta en ung person som lär sig cykla. Det finns en vanligt förkommande gradient med steg som följs när man lär sig konsten att balansera, styra, trampa och alla saker man måste göra för att kunna cykla.

Det första steget är vanligen att få personen att lära sig hur man cyklar på en trehjuling, ett fordon med ett stort framhjul och två mindre bakhjul. Den kräver inte någon balansering och är mycket lätt att cykla på.

När han väl har lärt sig hur man cyklar på en trehjuling och kan göra det bra, skulle det andra steget i gradienten kunna vara att få honom att lära sig använda en springcykel. Detta är ett fordon med två stora hjul och två mindre bakhjul. De mindre hjulen bara hjälper honom så att han inte behöver koncentrera sig på balans ännu. Den är lite svårare att cykla på, men det är fortfarande ganska enkelt.

Sedan, som ett sista steg på gradienten, lär han sig att koordinera alla nödvändiga handlingar och kan cykla utan någon hjälp.

Att studera eller lära sig hur man gör något, görs bäst på en gradient. Men det sker inte alltid på detta sätt och det är då man kan stöta på problem, om man inte vet hur man upptäcker och hanterar denna barriär.

Den andra studiebarriären är: En alltför brant studiegradient

Att gå alltför brant eller hoppa över ett steg på en gradient skiljer sig från de andra barriärerna. De fysiska och mentala reaktionerna från den här barriären är mycket lätta att se när man lär sig att faktiskt göra någonting eller utföra någon handling eller aktivitet.

Om man kör in i en alltför brant gradient när man studerar något, framkallar det en slags förvirring eller en känsla av att det går runt i huvudet (man känner sig yr och ostadig).

Här är ett exempel. Låt oss säga att du installerar eller lär dig hur man använder ett nytt program på din dator. Du läser de första få stegen och förstår dem och du följer dem och det går bra.

Vad du gör fortsätter att gå bra tills du inser att det inte går så bra längre. Låt oss säga att du har börjat känna dig förvirrad och du upplever en känsla av att det går runt i huvudet (du känner dig yr och ostadig). Denna reaktion talar genast om för dig att du har stött på en alltför brant gradient. Du gick förbi något du inte fullt förstod och gick över gradienten.

Vad som kommer att hända är att du kommer att tro att problemet du har började när du började ett nytt steg i datorprogrammet, då du först började känna dig förvirrad och det kändes som att det gick runt i huvudet. Men det var inte där du hoppade över gradienten. Du hoppade över gradienten på någonting tidigare. Det var något du gjorde i datorprogrammet tidigare som du inte förstod. Du gick förbi det och du körde in i en alltför hög nivå. Du gick in i en högre gradient alltför fort.

Barriären med en alltför brant gradient känns lättast igen och används oftast när man är involverad i att göra någon ny handling – med andra ord, när man fysiskt går igenom rörelserna i något som är nytt för en.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.